Kandidat nr 40

Jakob Schwarz

Lund, studerande, 25 år

Om mig

Kandiderar ENBART till KYRKOMÖTET som nr 10 på den listan.

Började denna termin studera Politices kandidat-programmet vid Lunds universitet och har tidigare läst bland annat franska i Lund. Har en bakgrund som förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga, ett uppdrag som jag hade mellan 2017 och 2021. Bor på Micklagård och går i gudstjänst i Helgeandskyrkan där jag också hoppas kunna engagera mig i församlingen så småningom.

89B508E8-1FF4-4B40-8A17-D2E01A4D5765_1_201_a

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingen som den grundläggande enheten

En av de viktigaste frågorna för mig handlar om att sätta församlingen i centrum i vår kyrka. Det är i församlingen som kyrkans kärna finns och där vi som bekänner oss som kristna får bygga kyrkan. Genom det grundläggande uppdraget kan församlingen vara en plats där vi får fira gudstjänst i gemenskap med varandra, hitta och fördjupas i vår tro och genom församlingen får vi också verka som kyrka i samhället. För detta behöver stift och nationell nivå finnas som stöd, särskilt viktigt är det att stödet är efterfrågat så att inte stödet blir en börda för församlingen. Jag hoppas kunna verka för att stärka församlingarnas roll från nationell nivå!

En kyrka fri från partipolitik

En annan fråga som engagerar mig mycket är den om formen för Svenska kyrkans demokratiska organisering. Det är ytterst problematiskt att kyrkan styrs av sekulära ideologier, detta påverkar Svenska kyrkans liv och väsen negativt. Därför behöver det ske en reform, där vi går från direkta val till samtliga nivåer till indirekta val som grundar sig i församlingen. På så sätt säkerställs att förtroendevalda i stift och på nationell nivå har en tydlig församlingsförankring och därmed bästa möjliga förutsättningar för att vara ett stöd för församlingarna. Den gemensamma horisonten blir då också teologisk istället för spridda sekulära ideologier.

Samtid och framtid

Det finns två för mig viktiga frågor som handlar om hur Svenska kyrkan måste agera idag för att vara en kyrka också i framtiden.

Den första handlar om barn och ungdomars plats i kyrkan. Naturligt är att dessa har en plats i församlingen genom olika verksamheter. Dock behöver det ske stora satsningar, gärna nationellt samordnade, för att barn och ungdomar integreras generationsöverskridande i församlingen. Den unga generationen måste känna tillhörighet till församlingen mer än bara till en specifik verksamhet. Det måste också satsas på trosupplärningen, så att de unga har en tro att stå på för att ta kyrkan in i framtiden.

Den andra frågan handlar om Skapelseansvaret. Vi befinner oss i en tid där mänskligheten lider under klimatförändringarna, klimathotet händer nu och ligger inte längre framför oss. Svenska kyrkan måste ta Skapelseansvaret på fullaste allvar och dessutom som kyrka i världen verka för att klimatet också värnas i samhället i stort. Gör vi inte allt vi kan nu har vi inte mycket att hoppas på för framtiden. Jag hoppas kunna vara en drivande kraft i denna fråga nationellt om jag blir vald.