Kandidat nr 13

Eva Queckfeldt

Filosofie doktor. Pensionerad universitetslektor i historia. Helgeands församling.

Om mig

Jag kom in i kyrkan som vuxen år 1996. Just därför önskar jag innerligt att fler skulle våga ta det steget.
Sedan början av 2000-talet har jag varit aktiv i Helgeands församling. Nu är jag ordförande i församlingsrådet, frivillig vaktmästare med mera.

e-q.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att föra ut det kristna budskapet

Att bedriva mission är en av kyrkans grundstenar. För mig är det viktigt att föra ut det kristna budskapet till människor i dagens sekulariserade värld. Att visa på att ”störst av allt är kärleken” och att visa att vi som kallar oss kristna inte är några egendomliga figurer utan alldeles vanliga personer.

Att sätta gudstjänsten i centrum

Söndagens högmässa är det som ger kraft för veckan. Låt fler komma med och uppleva hur fantastiskt det kan vara!

Att öka församlingarnas inflytande

Den nya pastoratsorganisationen har fördelar – men också nackdelar. Till de senare hör att församlingarnas inflytande minskat och att församlingsrådens uppgifter ännu är luddiga. Vilka mandat har de egentligen?

Att arbeta för att kyrkan skall vara en trosgemenskap – inte ytterligare en arena för  politiska partier.

Svenska kyrkan är inte längre en statskyrka. Därför bör partipolitiken hållas utanför kyrkopolitiken.