Kandidat nr 13

Elisabet Bexell

Teolog och socionom, 45 år

Om mig

Jag arbetar som kurator på Skånes universitetssjukhus och som utbildare på Region Skånes Kunskapscentrum Demenssjukdomar inom ämnesområdet Existentiell hälsa. Jag har arbetat med diakonalt arbete inom Svenska kyrkan och varit förtroendevald i Lund under flera år.

Ingen bild

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill verka för en frimodig och varm kyrka som lever sin tro, bjuder in till gemenskap och förmedlar hopp till människor. Jag vill värna musiklivets utveckling som ett sätt att uttrycka tro och liv. Jag vill verka för att kyrkan ska vara ett andra hem för alla barn och unga, en plats där de får vara sig själva och får växa som människor och i sin tro.