Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 3

Rolf Wikman

Företagsledare, 70 år, Boviken, Skellefteå

Om mig

Jag har med mig min kristna tro sedan barnsben. Bor och delar gudstjänstgemenskap i vårt bönhus i Boviken inom Skellefteå landsförsamling.
Har varit förtroendevald i Svenska kyrkan de senaste 20 åren i olika sammanhang. För närvarande är jag POSK:s representant i Luleå stift där jag är med i stiftsstyrelsen och i ekonomi- och förvaltningsutskottet.
Har nyss blivit pensionär och jobbar mest med mitt ”trottoarjordbruk” Har tidigare arbetat som företagsledare både nationell och internationellt.

210802 Rolf Wikman

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det som driver mitt engagemang är en övertygelse om att allt arbete i Svenska kyrkan måste vara grundat i det kristna budskapet. Detta är skälet att jag valt att ställa upp som kandidat för just POSK som är partipolitiskt oberoende och betonar att Svenska kyrkan är en trosgemenskap.

Jag tycker det är viktigt att:

  • den rika mångfalden inom Svenska kyrkan tas tillvara på ett generöst och välkomnande sätt, med evangeliet som grund och Kristus i centrum.
  • ta tillvara de frivilligas kompetens och engagemang genom att ge ansvar, uppmuntran och utbildning. 
  • stiftet ska främja och stödja församlingens arbete. Det är viktigt att stödet utgår från församlingarnas behov och inte från gamla traditioner och organisation.