Kyrkomötet, kandidat nr 4

Roger Larsson

civilingenjör, Skellefteå Sankt Olovs församling

Om mig

Skellefteågrabb (född 1968) som alltid varit teknikintresserad och då speciellt datorer, därför civilingenjörs utbildning datateknik i Luleå.
Blev där engagerad i SESG (numera Credo), flyttade till Ålidhem Umeå tack vare kärlek!
Vi återvände till Skellefteå (Sunnanå, senare Moröbacke), där vi fortfarande bor.
Möröbackekyrkan är vår nuvarande hemkyrka.

20210622T130742_v1

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Valsystemet
I kyrkomötet behöver vi verkligen se över valsystemet, kyrkan lider under ett valsystem kopierat från civilsamhället. Riksdagspartier och direktval till kyrkomötet lockar grupperingar som egentligen verkar ointressarade av vad kyrkan är och säger; att ställa upp, driva kampanj, får publicitet som varandras huvudmotståndare… Vi behöver ändra tillbaka detta och ta bort direktval till kyrkomötet!

Församlingsråd
Relaterat till valsystemet är församlingsråden i pastorat, hur de väljs, vilka uppgifter de har – detta behöver arbetas med.

Ekumenik
Vi har mycket att lära av varandra både inom och utom landet.

Frivillighet
Även på kyrkomötesnivå behöver detta bevakas, ungefär som barnkonsekvensutredning behöver göras. Hur påverkar detta beslut möjlighet till frivilligarbete?