Stiftsfullmäktige, Norrbottens valkrets, kandidat nr 4

Lars Pohjanen

Ingenjör, Luleå domkyrkoförsamling

Om mig

Uppvuxen i kyrklig miljö och blev mer engagerad i Svenska kyrkan under mina studier till ingenjör. Blev tidigt med i Örnäsets kyrkoråd när vi flyttade från malmfälten till Luleå.
Har varit ledamot av stiftsfullmäktige och i stiftsstyrelsen.
Har verkat inom begravningsverksamheten, speciellt för ombyggnationer av miljöanpassade krematorier.
Är utbildad medlare I Luleå domkyrkoförsamling vid tvister inom dödsbon.
Varit kyrkvärd i dåvarande Örnäsets församling under 20 års tid.

Foto Lars

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att barn och unga har en viktig plats i vårt stift, församlingar, gudstjänster och mässor.

Att församlingen är det centrala, där byggs den gudstjänstfirande församlingen med hjälp av generationsöverskridande möten och mötesplatser.

Stärka dop- konfirmations- och begravningsseder och möten med människor i glädje och sorg.

Värna kyrkomusiken och vårda kyrkans kulturarv.

Samverka och ta ansvar för samhällets och vår tids utmaningar.

En kyrka fri från partipolitik och politiska partier.

Minska medlemstappet och jobba för att få tillbaka fd medlemmar.