Kyrkomötet, kandidat nr 11

Kersti Karlsson

Folkhögskollärare, 74 år, Kågedalens församling

Om mig

Jag är född, uppvuxen i och återvänd till Kåge. Har läst teologi, engelska och svenska i Uppsala och arbetat största delen av mitt liv på Solviks folkhögskola.
I två omgångar har jag varit utsänd av EFS och Svenska kyrkan till att arbeta inom Mekane Yesuskyrkan i Etiopien. Först som rådgivare i Lutherhjälpens fadderbarnsprogram i Nakamte, och som rektor på en bibelskola. Sedan arbete inom Mekane Yesuskyrkans kvinnoarbete. Kontakt med Etiopien har fortsatt efter hemkomsten.

Bilder nov 2019 180

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Att kyrkan ska få vara en levande kristen gemenskap med bibeln och bönen i centrum.
  • Att kyrkan talar tydligt om vad Jesus Kristus har gjort och därigenom förmedlar befrielse, hopp och livsmod.
  • Ett internationellt engagemang med glädje över att vara en del av den världsvida kyrkan, där vi får både ge och ta emot.
  • Att alla får komma till sin rätt och blomma ut med de gåvor som Gud har gett i skapelsen och som den helige Ande vill utrusta församlingen med.
  • Att kyrkan får vara som en familj där barn och unga, medelålders och äldre kan mötas över generationsgränser.