Kyrkomötet, kandidat nr 3

Katarina Glas

Diakonistrateg, Umeå Landsförsamling

Om mig

Ledare, pedagog och folkbildare som nu arbetar som diakonistrateg i Svenska kyrkan. Jag var med och startade och byggde upp Ideellt forum i Svenska kyrkan och har jobbat inom folkbildningen på olika positioner i över 20 år.
Har ett långt engagemang som förtroendevald och ideellt engagerad i både kyrka och övrigt samhällsliv.
Sitter i Kyrkomötet sedan 2013 och är den här mandatperioden ordförande i ekumenikutskottet.

Katarina

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • I kyrkomötet vill jag verka för en öppen och livsnära kyrka, där många olika trostraditioner kan leva och verka tillsammans. När Sverige blir alltmer mångkulturellt och mångreligiöst ska Svenska kyrkan finnas som en god och respektfull plats för tro och liv. I respekt för andra kristna kyrkor i Sverige ska Svenska kyrkan ha god kunskap och stor vilja till samverkan.
  • Jag önskar att den som vill ska kunna både göra en insats för kyrkan och själv kunna få stöd från sin kyrka. Det ska vara lätt för den som vill att engagera sig i Svenska kyrkan, och jag vill verka för att stärka och utvidga det ideella medarbetarskapet i kyrkan.
  • Jag vill se Svenska kyrkan som en aktör för de grupper i samhället som är särskilt utsatta och jag ser den lokala församlingen som Svenska kyrkans viktigaste beståndsdel. Den lokala församlingen blir vad vi tillsammans gör den till.
  • Jag brinner för de diakonala frågorna och frågor om bildning och lärande. I Kyrkomötet vill jag driva att det ideella medarbetarskapet får den plats det behöver ha på alla nivåer i kyrkan.
  • Vi hör samman i den världsvida kyrkan. Internationell solidaritet, att verka för fred och försoning samt att envetet sträva efter hållbarhet är viktiga kompasser för mig i arbetet i kyrkomötet.