Kyrkomötet, kandidat nr 30
Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 7

Johan Karlemo

Komminister, Lycksele församling

Om mig

Lyckselebo som arbetar som komminister i samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan.
Under den senaste mandatperioden har jag suttit som ersättare i Stiftsfullmäktige i Luleå stift. Egentligen är jag för rastlös för att sitta på långa möten, men har med åren insett att dessa möten kan behövas för att få del av olika personers perspektiv och tankar. Vilket tillsammans med ledning av Gud kan leda till att Guds vilja kan få styra vår kyrka.

IMG_20210826_214131

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Undervisning och mission

I nuläget oroas vi av att medlemmar lämnar Svenska Kyrkan. Det är ett problem i sig, men om det grundläggande orsaken till detta är att människor inte får ta del av evangeliet och befrielsen hos Jesus så är det väldigt allvarligt. Vi som kyrka behöver återigen förmedla evangeliet i ord och handlingar så att människor får en relation till Jesus.

Decentralisering

Att motverka de negativa effekterna av att församlingar slås ihop till stora enheter genom att verka för att inflytande flyttas till de förtroendevalda i respektive församling från de större pastoraten.

Barn- och ungdomsarbete

Att verksamheter för barn och unga ska vara kostnadsfria. Att lyfta fram ungdomar som viktiga i kyrkans nu och inte bara är kyrkans framtid. En förebild för mig i detta är hur Mikael Mogren arbetat.

Idealitet

Ideella medarbetare ska ses som medarbetare och inte som ett sätt att spara pengar. Det kan innebära att anställda medarbetare får lämna plats så att de ideella får mer utrymme i kyrkan.