Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 2
Kyrkomötet, kandidat nr 23

Ingela Eriksson

51 år, Hörnefors församling

Om mig

Natursköna Norrbyn i Södra Västerbotten är min plats på jorden! Trivs bäst utomhus i skogen, trädgården eller på sjön, oavsett aktivitet. Just nu lockar bär, frukt och svamp samt strandhugg i den fantastiska skärgård som bjuds i Örefjärden.

Körsång och föreningsliv är annat som vanligen förgyller min tillvaro och som jag nu längtar efter. Familjen som bor hemma just nu är make, en son och två katter. Efter några hundlösa år så planeras för ett tillskott på den fronten!

210818 Ingela E-beh

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Engagemang

I min tjänst som diakoniassistent/sekreterare i Hörnefors församling drivs jag av dynamiken som uppstår vid människomöten och samverkan mellan olika aktörer. Att Svenska kyrkan ska ta tillvara människors engagemang och vilja till samverkan är en hjärtefråga för mig.

Hållbarhet och samverkan

Hållbarhetsfrågan är för mig viktig ur många aspekter och starkt kopplad till utökad samverkan, med parter både inom och utom Svenska kyrkan.  Jag vill verka för att Svenska kyrkan i Luleå stift aktivt bidrar till samverkan och hållbarhetsförankring genom att stötta församlingar och pastorat inom exempelvis:

 • satsningar på barn och unga
 • diakonala utmaningar och personligt bemötande
 • cirkulär ekonomi, upphandlingar och inköp
 • fastighetsförvaltning och mark/skogshantering
 • rekrytering och personalvård
 • gudstjänst och kyrkliga handlingar
 • musikens betydelsebärande roll
 • styrning och ledning
 • konfirmationsverksamhet
 • arkivansvar, kommunikation, administration och it-frågor
 • klimat- och miljöfrågor

Genom ett aktivt stöttande av församlingar och pastorat via gemensamma tjänster, utökad samverkan, fortbildningar och prioriteringar med hållbarhet som primärt mål (oavsett om det är andlig, ekologisk, existentiell, social eller ekonomisk hållbarhet som avses) kan Luleå stift möta framtiden med tillförsikt.

Mitt hjärta bankar alldeles särskilt för stiftets kurs- och lägergårdar, pilgrimsliv, andlig fördjupning och miljödiplomering. Mötesplatser där andlig, social och existentiell hållbarhet står i fokus och ett skapelseansvar som tas på djupaste allvar ligger högt på prioritetslistan för mig.

Den pågående pandemin tycker jag har satt fingret på vad som är viktigt på riktigt. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att ta tillvara både det engagemang och den förändringsvilja som på ett tydligare sätt visat sig hos medmänniskor, liksom att bemöta de behov som accentuerats genom pandemin. Luleå stifts ansvar är att på bästa sätt stödja och främja församlingar och pastorat i detta!