Kyrkomötet, kandidat nr 8
Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 11

Inge-Bert Täljedal

Professor em, 79 år, Ålidhems församling, Umeå pastorat

Om mig

Pensionerad professor, tidigare rektor för Umeå universitet. Som yrkesaktiv forskade jag om diabetes och undervisade blivande läkare om hur kroppens celler ser ut och fungerar. Som pensionär är jag student, i italienska och filosofi. På 1990-talet var jag politiskt aktiv (S) i Umeå kommun, bl.a. som ordförande för kulturnämnden och kommunfullmäktige. Sedan 2013 är det POSK som jag representerar, senast som ledamot i Ålidhems församlingsråd och ordförande för Umeå pastorats kyrkofullmäktige.

ibt 7 aug 2021

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • församlingsmedlemmarnas aktiva medverkan i kyrkans arbete
  • aktiv lojalitet med samhällets utsatta
  • gudstjänst- och verksamhetsformer som begripliggör Jesus och det glada budskapet