Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 5
Kyrkomötet, kandidat nr 34

Curt Edlund

socionom och med dr, Vännäs-Bjurholms pastorat, 74 år.

Om mig

Bor sedan 1979 i Vännfors, 3 mil från Umeå. Ursprungligen socionom och har arbetat med utvärdering, handledning mm inom socialtjänst, försäkringskassa, kommun, region/landsting och universitet.
Har doktorerat inom epidemiologi och folkhälsovetenskap. Är aktiv inom EFS, representerar POSK och är vice ordförande i kyrkoråd, ledamot i församlingsråd och aktiv i församlingens internationella grupp.

Bild 1 CE

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv
  • Vill att fler ska känna det lätt att ta del av kyrkans gemenskap
  • Att kyrkan ska ge vägledning och stöd i livets alla skeenden
  • Att främja ideell delaktighet i gudstjänster och annan verksamhet
  • Att det ekumeniska och diakonala arbetet stärks