Kyrkomötet, kandidat nr 2
Stiftsfullmäktige, Norrbottens valkrets, kandidat nr 8

Celina Falk

beteendevetare, Nederluleå församling

Om mig

Svenska kyrkan har varit en viktig del av mitt liv sedan jag som sexåring sa till mina föräldrar att jag ville börja i söndagsskola. Idag, nästan 30 år senare, har jag varit engagerad som ideell, anställd och förtroendevald på församlings-, stifts och nationell nivå. Jag är även förtroendevald som Svenska kyrkans representant i Kyrkornas Världsråd, och ekumenik och internationellt arbete har alltid legat mig varmt om hjärtat.

Cv-Foto – februari 04, 2020-124 (1)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Jag vill att kyrkan ska vara en växtplats för alla hela livet och en levande gemenskap.
  • Det är viktigt att det erbjuds mötesplatser för alla åldrar där det ges möjlighet att växa i kyrkans gemenskap och rustas för att leva med sin tro i vardagen.
  • Alla ska mötas med respekt och välkomnas i kyrkan och all form av särbehandling på grund av kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller andra diskrimineringsgrunder ska motverkas.
  • Svenska kyrkan är en viktig aktör lokalt, nationellt och internationellt och ska fortsätta vara en tydlig röst i samhällsdebatten, utan att vara partipolitisk. Medmänsklighet är ett kärnvärde som aldrig kan kompromissas bort.
  • Arbetet med ekumenik och religionsdialog är viktigt, likväl som det internationella arbetet genom Act Svenska kyrkan.
  • Frågor om klimat och miljö ska prioriteras för att främja ett hållbart nyttjande av jordens resurser och skapa medvetenhet och goda samtal.