Kyrkomötet, kandidat nr 1

Lisa Tegby

prost, Ålidhems församling, Umeå.

Om mig

Präst sen 50 år. Har jobbat med det mesta i församling och stift, gör det fortfarande och älskar det. Utbildar blivande präster och har skrivit om ledarskap i kyrkan. Varit präst på universitetet, kyrkoherde och kontraktsprost. Mentor för ledare i kyrkan och andra organisationer. Skriver krönikor i Västerbottens-Kuriren och bokspalt i Tidningen Spira.
Fru, mamma, farmor och svärmor i stor och kreativ familj. Ledamot i kyrkomötet sedan 2013 och i Svenska kyrkans internationella råd sedan 2018.

210817 Lisa på fika-beh

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • En kyrka med Jesus Kristus i centrum, en kyrka som ständigt funderar på och samtalar om vad hans ord och liv betyder idag och hur han vill möta den värld vi nu lever i.
  • Ett rikt gudstjänstliv och andra mötesplatser som tar människors tro och längtan på allvar och ger tillit, hopp, kunskap och fördjupning.
  • En modig kyrka som höjer sin röst för rättvisa, fred och solidaritet och hjälper oss alla till en livsstil som bidrar till gemenskap, hållbarhet och handlingskraft.
  • En kyrka i dialog med kultur och samhälle som ständigt letar efter ett språk för tro så att många kan känna igen sig.
  • En öppen kyrka där alla kan känna sig välkomna med sin tro och sitt tvivel, oberoende av kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller något annan diskrimineringsgrund. Alla människors lika värde är en grundbult i kristen tro.
  • En kyrka där man inte måste ha samma åsikter om allt men kan leva i respekt för olikheter och glädjas åt mångfalden. Kyrkan är en trosgemendskap, inte en åsiktsgemenskap.
  • En kyrka som är en självklar del i den världsvida kyrkan och tar emot intryck och inspiration  från andra kyrkor runtom i världen. Genom Act Svenska kyrkan får vi både fördjupade kontakter med systerkyrkor runtom i världen och dessutom en möjlighet att stödja kyrkor och samhällen i nöd
  • En kyrka med den lokala församlingen i centrum där många har möjlighet att bidra med sina erfarenheter och ideella insatser.
  • En kyrka med särskild omsorg om den som är utsatt och som utmanar oss alla till att dela, ge och ta emot.
  • En kyrka som vill ge kunskapen om tro vidare till nya generationer och anstränger sig mycket för att ge barn och unga kunskap om tro och hemvist i krykan.