Kyrkomötet, kandidat nr 10

Roger Marklund

pensionär, Arvidsjaur församling

Om mig

Ett starkt engagemang i den lokala församlingen medverkar i byggandet av den världsvida kyrkan, den kyrka som delar den kristna bekännelsen och lovsången till en Treenig Gud.

Under många år arbetade jag med internationella, flykting- och integrationsfrågor och folkbildning inom Svenska kyrkan; internationellt, nationellt och i stift och församling.

Som pensionär verkar jag för ”skapelsens återupprättelse” genom lokalt engagemang för klimat, biologisk mångfald och hållbar utveckling.

210820 Roger Marklund

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Att ”skapelsen återupprättas”

  • Vår värld är i en kritisk situation, både vad gäller klimatkrisen, biologisk mångfald och överutnyttjande av våra gemensamma resurser. Detta skapar konflikter, flyktingströmmar och utmaningar som mänskligheten inte tidigare stått inför.
  • Vår kyrka behöver, i teologisk reflektion och förkunnelse, i bön och handling, verka för Guds rikes utbredning och skapelsens återupprättande. ”Ty så älskade Gud världen …”
  • Vi är en del av den världsvida kyrkan. För människans och skapelsens upprättelse behöver vi stärka och fördjupa vår kyrkas relationer till andra kyrkor. Detta vill jag verka för som kandidat till Kyrkomötet.