Kyrkomötet, kandidat nr 5
Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 30

Anna-Sara Walldén

Präst, Lycksele församling

Om mig

Hej!
Kul att du är nyfiken på mig!
Jag är 39 år, uppvuxen i Luleå men bor i Lycksele sedan 2010 och arbetar som Församlingsherde i Lycksele församling.

Mellan 2005-2013 var jag ledamot i Kyrkomötet för Centerpartiet - vilket var väldigt intressant och givande. Jag valde dock av att sluta av ideologiska skäl och istället engagera mig för POSK då jag vill se en kyrka fri från partipolitik och partipolitiska kopplingar.

D6138656-31CE-4CAD-A693-BFCFC31CCA9E

Det här vill jag verka för inom kyrkan

I kyrkovalet 2021 kandiderar jag återigen till Kyrkomötet. Det gör jag för att jag vill arbeta med följande:

– Kyrkans kompetensförsörjning av både anställda och ideella.

– Värna Kyrkans mångfald av traditioner i gudstjänst- och kyrkoliv.

– Motverka förpappringen – mindre administration, mer mod att vara kyrka!

– Nya vägar att vara kyrka nära människor, istället för att skapa större och större pastorat.

– Mindre centralisering – mer Jesus i centrum.

– Inlands- och glesbygdsperspektiv i beslut på nationell nivå.

– Lyssna till nationella minoriteters frågor i kyrkolivet.

– Bättre valsystem med indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

– Att Bibeln och en sanningssökande bibeltolkning ska vara den viktigaste utgångspunkten när kyrkan fattar beslut.