Stiftsfullmäktige, Norrbottens valkrets, kandidat nr 1

Ann-Charlotte Dahlbäck

Specialpedagog, 61 år, Piteå församling

Om mig

Jag har med mig min kristna tro sedan barnsben. Stora delar av mitt liv har jag varit verksam i Piteå församling. Där har jag funnits med i olika sammanhang bl.a. som barn- och ungdomsledare, kaffekokare och gudstjänstdeltagare. Senaste åren har jag varit förtroendevald i kyrkofullmäktige. För närvarande är jag också POSK:s representant i Luleå stift där jag finns med i stiftsstyrelsen som ordinarie ledamot. Jag är maka, mamma, farmor och svärmor, min familj finns samlad i norra Sverige.

LottaD

Det här vill jag verka för inom kyrkan

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus. Detta är skälet att jag valt att ställa upp som kandidat för just POSK som är partipolitiskt oberoende och betonar att Svenska kyrkan är en trosgemenskap.

Jag tycker det är viktigt att:

  • alla möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan.

 

  • en generös attityd präglar mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan.

 

  • ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar.

 

  • församlingens resurser förvaltas ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart med kyrkans uppdrag i fokus.