Stiftsfullmäktige, Västerbottens valkrets, kandidat nr 13

Anders Kristoffersson

Nationalekonom, Umeå

Om mig

Före pensioneringen arbetade jag i 26 år på Finansdepartementet som skatteekonom och byråkrat. Som pensionär kom jag till Umeå 2012 där jag studerat teologi. Jag har rötter i väckelsen (SMF), är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan och var under 70-talet med i Kristna studentrörelsen. Det lärde mig att tro hänger ihop med politik utan enkla kopplingar till något sekulärt parti. Därför är jag med i POSK och sedan 2018 ordförande i församlingsrådet i Ålidhems församling där jag också är kyrkvärd.

IMG_9505

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • fler ideella som, med anställda och förtroendevalda, är medarbetare för Guds rike
  • fler gemenskaper i församlingen utöver de viktiga gudstjänsterna
  • mer lärande och samtal kring existentiella frågor med utrymme för ”stororden”
  • mer profetisk diakoni med ställningstagande för de marginaliserade i samhället
  • ökat hopp och livsmod inför den omställning klimatkrisen ställer oss inför
  • fler interreligiösa samtal för ökad förståelse mellan olika religiösa traditioner