Här är våra kandidater 2021
till kyrkomötet från Luleå stift

 Kandidater till kyrkomötet

1. Lisa Tegby, prost, Ålidhems församling Umeå
2. Celina Falk, beteendevetare, Nederluleå församling
3. Katarina Glas, diakonistrateg, Umeå landsförsamling
4. Roger Larsson, civilingenjör, Skellefteå Sankt Olovs församling
5. Anna-Sara Walldén, präst, Lycksele församling
6. Kristina Töyrä, Specialpedagog, Jukkasjärvi församling
7. Carin Hasslow, präst, Skellefteå landsförsamling
8. Inge-Bert Täljedal, professor em. Ålidhems församling Umeå
9. Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog, Norrfjärdens församling
10. Roger Marklund, pensionär, Arvidsjaur församling
11. Kersti Karlsson, folkskollärare, Kågedalens församling
12. Maria Klasson Sundin, präst, Norrfjärdens församling
13. Lennart Ruumensaari, familjejurist, Råneå församling
14. Hans Brusewitz, lagman, Luleå Domkyrkoförsamling
15. Irene Gustafsson, distriktssköterska, Överluleå församling, Boden
16. Alexandra Lundman, undersköterska, Jörn-Bolidens församling
17. Lennart Arnesson, pensionär, Hörnefors församling
18. Marianne Hedman, pensionär, Hjoggböle, Kyrkan och Du i Bureå
församling
19. Terese Hedman, präst, Sävar-Holmöns församling
20. Erik Jonsson, lärare, Piteå församling
21. Margareta Ekesryd, fd rektor, Holmsunds församling
22. Paul Lundblad, fritidsledare, Vilhelmina församling
23. Ingela Eriksson, diakoniassistent, Hörnefors församling
24. Göran Söderström, guldsmed, Vittangi församling
25. Gun-Britt Åström, kyrkorådsordförande, Norsjö församlings väl
26. Sigvard Lindgren, transport- o lageransvarig, Norrfjärdens församling
27. Kristofer Falkevall, präst, Vilhelmina församling
28. Rosalie Keller, ekonom, Byske-Fällfors församling
29. Katarina Nutti, förskolelärare, Vittangi församling
30. Johan Karlemo, komminister, Lycksele församling
31. Thomas Burström, konstruktör, Jörn-Bolidens församling
32. Bo Carlsson, adjunkt, Gällivare församling
33. Joel Hultdin, präst, Tegs församling, Umeå
34. Curt Edlund, socionom, med dr, Vännäs församling
35. Bernt-Ola Sandström, utvecklingsingenjör, Bygdeå församling
36. Berit Kero Jakobsson, präst, Gällivare församling
37. Per-Erik Markström, bitr. förhandlingschef, Byske-Fällfors församling
38. Karin Andersson, kantor, Pajala församling
39. Anna Ramnemark Sjöström, läkare, Holmsunds församling
40. Bengt Bergius, präst, Umeå stadsförsamling