Kandidater till stiftsfullmäktige 2021
Luleå stift, södra valkretsen

Stiftsfullmäktige, södra valkretsen

1. Lars-Gunnar Frisk, informatör, Ålidhems församling, Umeå
2. Ingela Eriksson, diakoniassistent, Hörnefors församling
3. Rolf Wikman, företagsledare, Skellefteå landsförsamling
4. Elisabeth Engberg, områdeschef, fil.dr. Skellefteå Sankt Olovs församling
5. Curt Edlund, socionom, med dr, Vännäs församling
6. Anna-Karin Westman Tjernlund, ingenjör, egen företagare, Skellefteå landsförsamling
7. Johan Karlemo, komminister, Lycksele församling
8. Alexandra Lundman, undersköterska, Jörn-Bolidens församling
9. Paul Lundblad, fritidsledare, Vilhelmina församling
10. Margareta Ekesryd, f.d. rektor, Holmsunds församling
11. Inge-Bert Täljedal, professor em. Ålidhems församling, Umeå
12. Cathrine Eiderhäll, verksamhetsutvecklare Sensus, Skellefteå Sankt Olovs församling
13. Anders Kristoffersson, ekonom, Umeå stadsförsamling
14. Roger Larsson, civilingenjör, Sankt Olovs församling, Skellefteå
15. Thomas Burström, pensionär, Jörn-Bolidens församling
16. Terese Hedman, präst, Sävar-Holmöns församling
17. Martin Landin, pensionär, Norsjö församlings väl
18. Kaarina Honkanen, fd radiojournalist, Umeå landsförsamling
19. Lasse Forslund, pensionär, Kyrkan och Du i Bureå församling
20. Marie Sörvåg, ekonom, Bygdeå församling
21. Markus Kvist, banktjänsteman, Lycksele församling
22. Joel Hultdin, präst, Tegs församling, Umeå
23. Karin Söderberg, f.d. verksamhetschef, Vännäs församling
24. Ronny Petersson, byggnadsingenjör, Nordmalings församling
25. Anna Hjälm, Programansvarig En värld av grannar, Umeå Stadsförsamling
26. Kristofer Falkevall, präst, Vilhelmina församling
27. Jeanette Brodin, pedagog, Ålidhems församling, Umeå
28. Rosalie Keller, ekonom, Byske-Fällfors församling
29. Lennart Arnesson, pensionär, Hörnefors församling
30. Anna-Sara Walldén, församlingsherde, Lycksele församling
31. Bernt-Ola Sandström, utvecklingsingenjör, Bygdeå församling
32. Åsa Kjellgren, läkare, Umeå stadsförsamling
33. Per-Erik Markström, biträdande förhandlingschef, Byske-Fällfors församling
34. Carin Hasslow, präst, Skellefteå landsförsamling
35. Anna Ramnemark Sjöström, läkare, Holmsunds församling
36. Johnny Sandström, civilekonom, Ålidhems församling, Umeå
37. Annika Vikström, logoped, Umeå Maria församling
38. Lena Forsberg, distriktssköterska, Ålidhems församling, Umeå
39. Bengt Bergius, präst, Umeå stadsförsamling