Formulär för kandidatpresentation

Välj en valsedel nedan och fyll i ditt kandidatnummer på valsedeln, i fältet till höger (enbart siffran).

OM du kandiderar på flera listor, och vill använda en allmänt formulerad beskrivning i fältet ”Det här vill jag verka för inom kyrkan”, dvs en beskrivning som passar att använda för flera valsedlar:

  • Klicka i så fall på knappen "Lägg till ytterligare valsedel" för att lägga till samma presentation på flera valsedlar.
  • Om du står på stiftsfullmäktigelista i flera valkretsar kan samma presentation användas för alla dessa valkretsar, även om den är specifikt anpassad för stiftsfrågor. Klicka "Lägg till ytterligare valsedel" och lägg till alla stiftsvalsedlar du är med på.

OM du kandiderar på flera listor, och vill använda olika beskrivningar av vad du vill verka för i församling/pastorat, i stiftet eller i kyrkomötet:

  • Fyll då först i en presentationen för ett av de val där du kandiderar, och klicka ”Skicka in presentation” för det valet.
  • Starta sedan om igen med en ny presentation på den här formulärsidan, för nästa val där du kandiderar. (Notera vad som säga ovan om stiftsfullmäktigelista i flera valkretsar.)
  • Upprepa detta än en gång ifall du ev. kandiderar på alla nivåer. (Endast aktuellt när du fyller i presentationer på en lokalgrupps sidor = församling/pastorat)

Klicka på valsedelsnamnet för att få upp fler val.

1
1

Ex: Titel, ålder, stadsdel/församling/pastorat/ort o.d.

En kort personlig beskrivning av kandidaten. Max 500 tecken.

Välj en bild att ladda upp. Helst stående bild, minst 200 pixlar hög.

Sätt gärna en rubrik i fet stil (knapp "B") för varje fråga du vill ta upp, på en egen rad.

Granska texten innan du skickar in den. När du väl skickat kan bara er webredaktör (inte du) ändra texten. Tips: Spara texten på din dator innan du skickar in (särskilt om du ska fylla i fler presentationer, då kan du kopiera texten från ”Kompletterande valsedelsinformation”).