210828-NSD (Hans B) Kyrkan måste kunna vara fri – på riktigt