Kandidat nr 2

Lars Pohjanen

Ingenjör

Om mig

Uppvuxen i kyrklig miljö och blev mer engagerad i Svenska kyrkan under mina studier till ingenjör. Blev tidigt med i Örnäsets kyrkoråd när vi flyttade från Malmfälten till Luleå.
Har varit ledamot av stiftsfullmäktige och ledamot i stiftsstyrelsen. Har verkat inom begravningsverksamheten, speciellt för ombyggnationer av miljöanpassade krematorier.
Är medlare i Luleå domkyrkoförsamling vid tvister inom dödsbon.
Varit kyrkvärd i dåvarande Örnäsets församling under 20 års tid.

IMG_0044

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • Att barn och unga har en viktig plats i vår församling, gudstjänster och mässor
  • Att församlingen är det centrala där byggs den gudstjänstfirande församlingen med hjälp av generationsöverskridande möten och mötesplatser.
  • Stärka dop-konfirmation- och begravningsseder och möten med människor i glädje och sorg.
  • Värna kyrkomusiken och vårda kyrkans kulturarv
  • Samverka och ta ansvar för samhällets och vår tids utmaningar
  • En kyrka fri från partipolitik och politiska partier.
  • Minska medlemstappet och jobba för att få tillbaka fd medlemmar.