Kandidat nr 11

Hans Brusewitz

Lagman, Skurholmen

Om mig

Under gymnasietiden var jag engagerad i den kristliga gymnasierörelsen (KGF) och under några år i slutet av 1950-talet ordförande i lokalavdelningen i Helsingborg.
Jag har varit ersättare respektive ordinarie domarledamot i domkapitlet i Luleå stift sedan 2004 men har nu avböjt fortsatt förordnande.
Jag är kyrkvärd i Luleå domkyrka sedan 2006.

Det här vill jag verka för inom kyrkan

  • De allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över kyrkan måste upphöra och till förtroendevalda väljas främst personer som drivs av ett engagemang för kyrkans uppdrag. Uttalanden från kyrkan ska grundas på kristen tro och teologisk reflexion – inte på politiska program.
  • Ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska väljs av församlingarna genom indirekta val så de valda har församlingsförankring och goda kunskaper om församlingslivet.
  • Gudstjänsten är centrum för församlingens verksamhet. Den är hela församlingens gåva och ansvar. Evangeliet om Kristus får inte gå förlorat och ersättas av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor. Jag vill verka för en utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet.
  • I den diakonala omsorgen får ensamma och/eller sjuka församlingsbor inte glömmas bort. Jag vill verka för att omsorgen om dem stärks och att ideella krafter används i större utsträckning.  
  • Jag vill verka för att verksamheten för unga stärks och att unga lyfts fram som en viktig resurs inom församlingen och att musik- och körverksamheten förstärks så att kyrkan blir en mötesplats för alla åldrar.