Program 2022-2025

Stifts-POSKs valprogram
POSK i Linköpings stift verkar för

• Andlig utveckling:
Vi vill utveckla stiftsgårdarna Vårdnäs och Gransnäs samt Pilgrimscentrum i Vadstena, platser för andlig fördjupning och inspiration.
Vi vill att stiftet skall ta tillvara och främja församlingarnas levande gudstjänstliv och diakonala arbete. Vi vill visa att varje människa är en ovärderlig resurs för att bygga kyrkan starkare.
Vi vill utveckla det kyrkliga kulturarvet och kyrkans levande traditioner tex genom
musik och byggnader.

• Hållbarhet:
Vi vill att Linköpings stift är ett föredöme i att värna om jordens resurser och dess människor. Detta gör vi med ansvarsfull miljöhänsyn och uthållig förvaltning av stiftets olika gemensamma tillgångar.

• Samhällsengagemang
Vi vill vidareutveckla kyrkans roll som en pådrivande samhällsaktör och vara en tydlig röst mot orättvisor och utanförskap.

POSKs vision är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som tydligt talar om Jesus Kristus

POSK vill att Svenska kyrkan:
1. ger närvaro, gemenskap och möjlighet att växa i tro
2. förmedlar befrielse, hopp och livsmod
3. ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
4. respekterar individen och gläds åt mångfalden
5. är en tydlig röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
6. förenklar sin organisation och struktur så att den främjar kyrkans uppdrag
7. är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor
8. strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro


Vision och kortprogram 2022-2025 (Riks)
Vision och program 2022-2025 (Riks)