Våra förtroendevalda

I senaste kyrkovalet till stiftsfullmäktige den 19 september 2021, så fick POSK 28,94% av rösterna (19 mandat ”största nomineringsgruppen”). Det gav oss följande representation i Linköpings stift för mandatperioden 2022-2025.

Stiftsfullmäktige
Ordinarie ledamöter*
Per-Eric Lindgren (1) [>]
Christine Andersson (3) [>]
Johannes Zeiler (6) [>]
Anders Wång (10) [>]
Gösta Johansson (12) [>]
Tomas Tegnevik (15) [>]
Susanne Israel (19)
Marianne Bokblad (22)
Sven Gunnar Persson (25) [>]
Tanja Ronkainen (26) [>]
Py Jönsson (28) [>]
Carina Åsman (31)
Johanna Garde (34) [>]
Axel Olofsson (35) {fr.o.m 2022-10-14}
Lisbet Paulsson (37) [>]
Helena Cimbritz (41) [>]
Karin Söderqvist (44) [>]
Katarina Karlsson (46) [>]
Jenny Bäckhjem (49) {fr.o.m 2021-12-17}
Tomas Westin (49) {t.o.m 2021-12-16}
Anne Olofsson (35) {t.o.m 2022-10-13}
  *) Invald ordning – ( )

Ersättare 
Lena Arman [>]
Lars Jagerfelt [>]
Agneta Ekström
Sarah Eriksson
Beate Palm Scherl
Carl-Johan Ivarsson [>]
Lars-Johan Sunnerberg [>]
Olof Söderberg
Tomas Kjellgren [>]
Björn Rosenqvist {fr.o.m 2021-12-17}
Jenny Bäckhjem {t.o.m 2021-12-16}
Axel Olofsson {t.o.m 2022-10-13}

Stiftsfullmäktiges presidium
Helena Cimbritz, ordförande, ledamot

Stiftsfullmäktiges valberedning
Per-Eric Lindgren, vice sammankallande, ledamot
Helena Cimbritz, ersättare

Stiftsstyrelsens presidium 
Per-Eric Lindgren, 2:e vice ordförande, ledamot

Stiftsstyrelsen
Per-Eric Lindgren, ledamot
Lena Arman, ledamot
Lisbet Paulsson, ledamot
Susanne Israel, ledamot
Sven Gunnar Persson, ersättare

Stiftsstyrelsens arbetsutskott 
Per-Eric Lindgren, ledamot
Lisbet Paulsson, ersättare

Egendomsutskottet
Gösta Johansson, ledamot
Marianne Bokblad, ersättare

Domkapitlet 
Lars Jagerfelt, ledamot
Christine Andersson, ersättare

Regionala samrådsgrupp för kyrkoantikvariskt bidrag
Anders Wång, ledamot

Revisorer
Lars Lundblad, ledamot
Roland Nilsson, ersättare

Referensgrupp för Vårdnäs stiftsgård (>>)
Py Jönsson, ledamot
Karin Söderqvist, ersättare

Referensgrupp för Pilgrimscentrum (>>)
Olof Söderberg, ledamot

Styrelsen för Linköpings stifts folkhögskolestiftelse Vadstena folkhögskola (>>)
Leif Larsson, ledamot
Sven Gunnar Persson, ersättare

Styrelsen för Stiftelsen Gransnäs Ungdomsgård (>>)
Johanna Garde, ledamot
Tomas Tegnevik, ledamot

Ombud för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (>>)
{Arbetsgivarkonferenen}
Lisbet Paulsson, ordinarie
Susanne Israel, ersättare

{Arbetsgivarfullmäktige,  2022-06-01–2026-05-31}
Lena Björnstål, ordinarie
Lisbet Paulsson, ordinarie
Magnus Carlsson, ersättare
Johan Bagge,(samlingslista) ersättare

{Samrådskonferensen,  2022-06-01–2026-05-31}
Carina Åsman, ordinarie
Lisbet Paulsson ersättare

Styrelsen för insamlingsstiftelsen Linköpings slotts- och domkyrkomuseum (>>)
Johannes Zeiler, ersättare

Ombud för Sveriges Kristna råds årsmöte (>>)
Lisbet Paulsson, ordinarie (Linköpings stifts representant)


Kyrkomötet {Linköpings stift} (>>)
Ordinarie ledamöter**
Sven Gunnar Persson (122) [>]
Lena Arman (124) [>]
Johan Garde (127) [>] {fr.o.m 2022-11-02}
Anne Olofsson (132) [>]
Lars Beckman (127) {t.o.m 2022-11-01}
  **) Invald ordning – ( )

Ersättare
Peter Lundborg [>]
Johanna Palmér
Per-Eric Lindgren [>]
Johan Broman {fr.o.m 2022-11-02}
Johan Garde {t.o.m 2022-11-01}


Källa: Valresultat (kyrkoval.svenskakyrkan.se)