Våra förtroendevalda

för mandatperioden 2018-2021 i Svenska kyrkan Linköpings stift.

Vi är med våra 18 mandat den största nomineringsgruppen i Linköpings stift och fick denna period 26,8% av rösterna i stiftsfullmäktige.

Stiftsfullmäktige
Helena Cimbritz, ordförande

Ledamöter
Gösta Johansson
Lena Arman
Per-Eric Lindgren
Lisbet Paulsson
Anne Olofsson
Johan Broman
Lars Jagerfelt
Anna Lundblad
Anders Wång
Helena Cimbritz
Gunnar Norlén
Pekka Pykäläinen
Anders Granberg
Leif Larsson
Erik Gruvebäck
Susanne Israel
Johanna Garde
Eva-Lena Karlsson

Ersättare
Cenneth Jarlbråten
Tomas Tegnevik
Marianne Bokblad
Chrestina Pålsson
Göran Lidemalm
Kristina Falk
Py Jönsson
Agneta Ekström
Nils Carlsson

Stiftsstyrelsens AU
Per-Eric Lindgren, ledamot
Lena Arman, ersättare

Stiftsstyrelsen
Ledamöter
Per-Eric Lindgren, 2:e vice ordförande
Lena Arman
Lisbet Paulsson (fr.o.m 2020-10-16)
Johan Broman (t.o.m 2020-10-16)

Ersättare
Johan Broman (fr.o.m 2020-10-16)
Anders Wång
Lisbet Paulsson (t.o.m 2020-10-16)

Domkapitel
Lars Jagerfelt, ledamot
Helena Cimbritz, ersättare

Egendomsutskottet
Gösta Johansson, ledamot
Marianne Bokblad, ersättare

Referensgrupp för Vårdnäs stiftsgård
Anders Granberg, ledamot, vice ordförande
Py Jönsson, ersättare

Referensgrupp för Pilgrimscentrum
Erik Gruvebäck, ledamot