Kyrkomötet

Linköpings stifts valkrets

Kyrkomötet Nationellt val
1. Sven Gunnar Persson, 66 år, Projektsamordnare, Figeholm
2. Lena Arman, 67 år, Lärare, Linköping
3. Lars Beckman, 58 år, Organist, Linköping
4. Anne Olofsson, 62 år, Strateg hållbar utveckling, Norrköping
5. Johan Garde, 30 år, Präst, Mjölby
6. Peter Lundborg, 68 år, Domprost, Linköping
7. Johanna Palmér, 42 år, Styrelse- och ledarskapskonsult, Linköping
8. Per-Eric Lindgren, 59 år, Professor, Linköping
9. Johan Broman, 45 år, Ekonomidirektör, Tranås
10. Malin Attervåg, 46 år, Stiftskonsulent, Linköping
11. Olof Söderberg, 47 år, Präst, Mjölby
12. Per Åkerström, 51 år, Diakon, Linköping
13. Johanna Garde, 32 år, Församlingspedagog, Mjölby
14. Gunilla Björnståhl Magnusson, 67 år, Lärare, Linköping
15. Carl-Johan Ivarsson, 45 år, Gymnasielärare, Söderköping
16. Sarah Eriksson, 47 år, Socialsekreterare, Finspång
17. Tomas Tegnevik, 62 år, Leg. Fysioterapeut, Askeby
18. Carina Åsman, 59 år, Kommunsekreterare, Vadstena
19. Johan Lamberth, 55 år, Präst, Linköping
20. Lisbet Paulsson, 73 år, Förvaltningschef, Östra Husby
21. Ida Johansson, 39 år, Socionom, Tallboda
22. Ingrid Norén, 69 år, Lärare, Boxholm
23. Jan Brandel, 74 år, 1:e Bibliotekarie, Västervik
24. Per Ingvarsson, 68 år, Präst, Linköping
25. Helena Cimbritz, 78 år, Arbetslivsstrateg, Norrköping
26. Anders Wång, 69 år, Keramiker, Ulrika
27. Beate Palm Scherl, 67 år, Distriktsläkare, Söderköping
28. Carin Ehrenkrona, 63 år, Administratör, Linköping
29. Ilka Mårtensson, 60 år, Förskollärare, Norrköping
30. Ingalill Varverud, 70 år, Pensionär, Åkerbo
31. Lars Jagerfelt, 73 år, Direktör, Linköping
32. Amund Gudmundson Hunstad, 60 år, Civilingenjör, Askeby
33. Agneta Ekström, 71 år, Kyrkomusiker, Åtvidaberg
34. Chrestina Pålsson, 72 år, Kulturarbetare, Linköping