Stiftsfullmäktige - Domkyrkokontraktet

Linköpings domkyrkokontrakts valkrets
- Linköpings domkyrkopastorat

StiftsfullmäktigeRegionalt val
1. Per Eric Lindgren, 59 år, Professor, Linköpings domkyrkoförsamling
2. Christine Andersson, 41 år, Jurist, Linköpings domkyrkoförsamling
3. Johannes Zeiler, 45 år, Präst, Johannelunds församling
4. Lena Arman, 67 år, Lärare, Landeryds församling
5. Lars Jagerfelt, 73 år, Direktör, Linköpings domkyrkoförsamling
6. Christel Storm, 55 år, Museichef, Linköpings domkyrkoförsamling
7. Johan Lamberth, 55 år, Präst, Johannelunds församling
8. Jenny Carlenius, 29 år, Barnskötare, Linköpings domkyrkoförsamling
9. Per Ingvarsson, 68 år, Präst, Linköpings Berga församling
10. Gunilla Björnståhl Magnusson, 67 år, Lärare, Linköpings domkyrkoförsamling
11. Per Åkerström, 51 år, diakon, Linköpings St Lars församling
12. Sofie Bergeling, 71 år, Universitetsadjunkt, Linköpings Berga församling
13. Johan Kihlberg, 50 år, Röntgensjuksköterska, Linköpings Berga församling
14. Margareta Engvall, 66 år, Universitetslektor, Linköpings Berga församling
15. Carin Ehrenkrona, 63 år, Administratör, Johannelunds församling
16. Cenneth Jarlbråten, 68 år, Pensionär, Linköpings Berga församling
17. Janin Tekkeden, 42 år, Gruppledare, Linköpings domkyrkoförsamling
18. Per Jonsson, 39 år, Johannelunds församling
19. Lena Hammarsten, 55 år, Lärare, Gottfridsbergs församling
20. Dan Hammarsten, 54 år, Trafikledare, Gottfridsbergs församling
21. Chrestina Pålsson, 72 år, Kulturarbetare, Linköpings St Lars församling
22. Torbjörn Boström, 69 år, Överstelöjtnant, Landeryds församling
23. Ingvor Jonsson, 74 år, Pensionär, Landeryds församling
24. Margareta Friman Leckström, 68 år, Kyrkomusiker, Johannelunds församling
25. Martin Linné, 51 år, Civilingenjör, Gottfridsbergs församling
26. Barbro Nilsson, 81 år, Pensionär, Linköpings St Lars församling
27. Linda Linné, 43 år, Distriktssköterska, Gottfridsbergs församling
28. Åke Alm, 84 år, Civilekonom, Linköpings domkyrkoförsamling
29. Gunvor Kruse, 83 år, Utredare, Linköpings domkyrkoförsamling
30. Anna Lundblad, 70 år, Diakon, Johannelunds församling
31. Anders Granberg, 70 år, Civilingenjör, Linköpings domkyrkoförsamling
32. Göran Ericsson, 65 år, Trafikplanerare, Linköpings Berga församling