Stiftsfullmäktige, Domkyrkokontraktet, kandidat nr 5
Kyrkomötet, Linköpings stift, kandidat nr 31

Lars Jagerfelt

Direktör, 73 år, Linköpings domkyrkoförsamling

Om mig

Fd informationschef på Saab. Nu med kyrkliga uppdrag i Linköpings stifts fullmäktige, kyrkorådet i Linköpings domkyrkopastorat samt i stiftets domkapitel. Har också styrelseuppdrag inom olika verksamheter.

2017-08-18-205645

Det här vill jag verka för inom kyrkan

På stiftsnivå vill jag verka för att stödja församlingarnas arbete med kyrkans grundläggande uppgift. På alla nivåer måste vi verka för att hålla en ekonomi i balans. Det betyder, att vi måste både utveckla och avveckla.

Fundamentalt för kyrkan är att i en tid av oro och splittring möte människors behov av andlig fördjupning.