Kyrkomötet, Linköpings stift, kandidat nr 5

Johan Garde

Präst, 30 år, Mjölby församling

Om mig

Jag är ungdomspräst i Mjölby församling där jag också bor tillsammans med min fru och mina två barn. Jag sitter sedan förra kyrkovalet i kyrkomötet och är ordinarie ledamot i ekumenikutskottet. Jag har tidigare varit engagerad i Svenska Kyrkans Unga under många år och även suttit i styrelsen för Sveriges Kristna Råd.

IMG_1563

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Fördjupad demokrati

Svenska kyrkan behöver få förändrade demokratiska strukturer för att underlätta och stötta engagemang för den som vill engagera sig. Vi behöver ett förändrat valsystem för att det är de personer som är engagerade i församlingarnas liv som ska ha störst möjlighet att påverka. Jag vill verka för införandet av ett indirekt valsystem som premierar de personer som är engagerade i församlingen. Det ska inte vara stora partiorganisationer som fattar beslut om kyrkans liv.

Ungas engagemang och delaktighet

En av Svenska kyrkans mest pressande frågor är hur ungas energi och engagemang ska kunna tas tillvara. Jag vill verka för att det ska bli enklare för unga att engagera sig kyrkopolitiskt och för att ungas röster ska få höras i kyrkans alla nivåer i Svenska kyrkan.

Klimat och Skapelseansvar

Ett av de första uppdragen som ges åt människorna i skapelseberättelsen är att vi ska vårda och ta hand om den skapelse som Gud har gett oss att förvalta. Forskningen visar tydligt att det är ett uppdrag som vi misslyckats med. Detta drabbar så väl våra ekosystem som de mest utsatta befolkningarna i världen. Som kyrka behöver vi vara ett föredöme och ett tecken på att det går att vara en klimatmässigt hållbar organisation . Jag vill verka för att Svenska kyrkan ska vara en förebild för andra organisationer gällande klimat och skapelseansvar.