fbpx

Våra förtroendevalda

för mandatperioden 2018-2021 i Svenska kyrkan Linköpings stift.

Vi är med våra 18 mandat den största nomineringsgruppen i Linköpings stift och fick denna period 26,8% av rösterna i stiftsfullmäktige.

Stiftsfullmäktige
Helena Cimbritz, ordförande

Ledamöter*
Per-Eric Lindgren (1)
Lena Arman (3)
Anna Lundblad (7)
Lars Jagerfelt (10)
Anders Granberg (14)
Pekka Pykäläinen (16)
Gösta Johansson (18)
Johan Broman (23)
Johanna Garde (26)
Erik Gruvebäck (31)
Gunnar Norlén (33)
Lisbet Paulsson (38)
Helena Cimbritz (40)
Magnus Wiberg (45)
Marcus Brännström (48)
Eva-Lena Karlsson (51)
Anders Wång (57)
Leif Larsson (62)

*) Invald ordning – ( )

Ersättare
Chrestina Pålsson
Cenneth Jarlbråten
Tomas Tegnevik
Kristina Falk
Anne Olofsson
Agneta Ekström
Marianne Bokblad
Py Jönsson
Göran Lidemalm
Susanne Israel

Stiftsstyrelsens AU
Per-Eric Lindgren, ledamot
Lena Arman, ersättare

Stiftsstyrelsen
Ledamöter
Per-Eric Lindgren, 2:e vice ordförande
Lena Arman
Lisbet Paulsson (fr.o.m 2020-10-16)
Johan Broman (t.o.m 2020-10-16)

Ersättare
Johan Broman (fr.o.m 2020-10-16)
Anders Wång
Lisbet Paulsson (t.o.m 2020-10-16)

Domkapitel
Lars Jagerfelt, ledamot
Helena Cimbritz, ersättare

Egendomsutskottet
Gösta Johansson, ledamot
Marianne Bokblad, ersättare

Referensgrupp för Vårdnäs stiftsgård
Anders Granberg, ledamot, vice ordförande
Py Jönsson, ersättare

Referensgrupp för Pilgrimscentrum
Erik Gruvebäck, ledamot