Kyrkofullmäktige

Kyrkofull-

mäktige          Namn                                     Ålder                  Församling   Yrke/titel

1                         Anna Lundblad                           70                       Domkyrkan      Diakon

2                         Göran Ericsson                           65                       Landeryd          Trafikplanerare

3                         Malin Attervåg                           46                       Domkyrkan      Stiftskonsulent

4                         Per Åkerström                            50                        Tannefors       Fil mag

5                         Carin Ehrenkrona                       63                       Johannelund  Administratör

6                         Cenneth Jarlbråten                   68                       Berga                Pensionär

7                         Johan Kihlberg                            50                      Gottfridsberg   Röntgensjuksköterska

8                         Jenny Carlenius                          29                       Domkyrkan      barnskötare

9                         Lars Jagerfelt                              73                       Domkyrkan      Direktör

10                       Christel Storm                            55                       Domkyrkan      Musiechef

11                       Dan Hammarsten                      53                       Gottfridsberg   Trafikledare

12                       Per Jonsson                                38                       Johannelund    Civilingenjör

13                       Chrestina Påhlsson                    72                       S.t Lars              Kulturarbetare

14                       Cecilia Karlsson                          32                       Ryd                    .

15                       Christine Andersson                  41                       Domkyrkan      Jurist

16                       Per Eric Lindgren                       58                       Domkyrkan      Professor

17                       Janin Tekkeden                          42                       Domkyrkan      Gruppledare

18                       Torbjörn Boström                     68                       Domkyrkan      Överstelöjtnant

19                       Gunilla Björnståhl Magnusson 67                    Domkyrkan      Lärare

20                       Per Ingvarsson                           67                       Berga                Präst

21                       Lena Arman                                67                       Landeryd          Lärare

22                       Margareta Engvall                     65                       Landeryd          Universitetslektor

23                       Ingvor Jonsson                           74                       Landeryd          .

24                       Martin Linné                               51                       Gottfridsberg   Civilingenjör

25                       Karin Lundqvist                          57                       Skäggetorp      Affärsbiträde

26                       Joni Khoshaba                            53                       Berga                Lagerarbetare

27                       Linda Linnè                                 43                       Gottfridsberg   Distriktssköterska

28                       Stefan Wengelin                        55                        Domkyrkan      Egenföretagare

29                       Margareta Leckström               68                       Johannelund    Kyrkomusiker

30                       Per Arne Flogell                         80                       Domkyrkan      .

31                       Barbro Nilsson                           80                        S:t Lars              .

32                       Susanna Normann                     79                       Berga                .

33                       Gunvor Kruse                             83                       Domkyrkan      Utredare

34                       Åke Alm                                       84                       Domkyrkan      Civilekonom

35                       Sofie Bergeling                           71                        Berga                Universitetslektor

36                       Anders Granberg                       70                       Gottfridsberg   Civilingenjör

 

Mail-adresser:

Kyrkofullmäktige
1 Anna Lundblad annalundblad1204@gmail.com
2 Göran Ericsson goran_s_ericsson@yahoo.se
3 Malin Attervåg malin.attervag@svenskakyrkan.se
4 Per Åkerström per.akerstrom70@gmail.com
5 Carin Ehrenkrona carin.ehrenkrona@gmail.com
6 Cenneth Jarlbråten cennbel@live.se
7 Johan Kihlberg kihlberg3@gmail.com
8 Jenny Carlenius jenny.carlenius@hotmail.com
9 Lars Jagerfelt lars@jagerfelt.se
10 Christel Storm christel.storm@lsdm.se
11 Dan Hammarsten lena.hammarsten@telia.com
12 Per Jonsson poj@dravejk.net
13 Chrestina Påhlsson chrestinapahlsson@gmail.com
14 Cecilia Karlsson cecilia_89b@hotmail.com
15 Christine Andersson christinesmejl@hotmail.com
16 Per Eric Lindgren perlin15@gmail.com
17 Janin Tekkeden tninaj@gmail.com
18 Torbjörn Boström torbos52@gmail.com
19 Gunilla Björnståhl Magnusson gunillamagnusson32@gmail.com
20 Per Ingvarsson per@ingvarssons.net
21 Lena Arman lena.arman@gmail.com
22 Margareta Engvall margareta.engvall@telia.com
23 Ingvor Jonsson ingvor.jonsson@telia.com
24 Martin Linné martinslada@hotmail.com
25 Karin Lundqvist kroko64@gmail.com
26 Joni Khoshaba joni196868@yahoo.com
27 Linda Linnè lindaholmqvist@hotmail.com
28 Stefan Wengelin stefan@commee.se
29 Margareta Leckström marfrilec@gmail.com
30 Per Arne Flogell pelaren.flogell@gmail.com
31 Barbro Nilsson baca.nilsson@gmail.com
32 Susanna Normann susanna.normann1@gmail.com
33 Gunvor Kruse gunvor.kruse@telia.com
34 Åke Alm ake.alm@telia.com
35 Sofie Bergeling sofie.bergeling@gmail.com
36 Anders Granberg anders.algra@telia.com