Kyrkomötet

Kyrkomötet Namn Ålder Ort Yrke/titel
1 Sven Gunnar Persson 66 Figeholm Projektsamordnare
2 Lena Arnman 67 Linköping Lärare
3 Lars Beckman 58 Linköping Organist
4 Anne Olofsson 62 Norrköping Strateg hållbar utveckling
5 Johan Garde 30 Mjölby Präst
6 Peter Lundborg 68 Linköping Domprost
7 Johanna Palmér 42 Linköping Styrelse- och ledarskapskonsult
8 Per-Eric Lindgren 59 Linköping Professor
9 Johan Broman 45 Tranås Ekonomidirektör
10 Malin Attervåg 46 Linköping Stiftskonsulent
11 Olof Söderberg 47 Mjölby Präst
12 Per Åkerström 51 Linköping Fil.mag
13 Johanna Garde 32 Mjölby Församlingspedagog
14 Gunilla Björnståhl Magnusson 67 Linköping Lärare
15 Carl-Johan Ivarsson 45 Söderköping Gymnasielärare
16 Sarah Eriksson 47 Finspång Socialsekreterare
17 Tomas Tegnevik 62 Askeby Leg. Fysioterapeut
18 Carina Åsman 59 Vadstena Kommunsekreterare
19 Johan Lamberth 55 Linköping Präst
20 Lisbet Paulsson 73 Östra Husby Förvaltningschef
21 Ida Johansson 39 Tallboda Socionom
22 Ingrid Norén 69 Boxholm Lärare
23 Jan Brandel 74 Västervik 1:e Bibliotekarie
24 Per Ingvarsson 68 Linköping Präst
25 Helena Cimbritz 78 Norrköping Arbetslivsstrateg
26 Anders Wång, 69 Ulrika Keramiker
27 Beate Palm Scherl 67 Söderköping Distriktsläkare
28 Carin Ehrenkrona 63 Linköping Administratör
29 Ilka Mårtensson 60 Norrköping Förskollärare
30 Ingalill Varverud 70 Åkerbo Pensionär
31 Lars Jagerfelt 73 Linköping Direktör
32 Amund Gudmundson Hunstad 60 Askeby Civilingenjör
33 Agneta Ekström 71 Åtvidaberg Kyrkomusiker
34 Chrestina Pålsson 72 Linköping Kulturarbetare