Kyrkofullmäktige

Församlingens kandidater till kyrkovalet 2017

1. Ida Johansson 35 år, Tallboda
2. Tomas Tegnevik 58 år, Askeby
3. Kristina Nyhlén 50 år, Tallboda/Ekängen
4. Amund Gudmundson Hunstad 56 år, Askeby
5. Maria Tunred 52 år, Linghem
6. Per Olof Särnhammar 50 år, Ekängen
7. Ingalill Varverud 66 år, Linghem
8. Iréne Johansson 70 år, Askeby
9. AnnMarie Wernholm 80 år, Askeby
10. Leo Rystam 20 år, Bankekind
11. Camilla Johansson 48 år, Beatelund
12. Lovisa Tegnevik 21 år, Askeby
13. Sari Asa Nikolaisen 53 år, Gistad
14. Helena Jellow 41 år, Ekängen
15. Roger Mattsson 55 år, Ringstorp
16. Lars Johansson 38 år, Tallboda