Kandidat nr 11

Annika Jaldenius

Fd Chef inom Socialtjänsten i Göteborg stad numer pensionär.

Om mig

Har arbetat och intresserat mig för socialt arbete hela mitt arbetsliv, även engagerat mig i föreningsliv och ideellt arbete. Jag är ledamot i kyrkofullmäktige, ersättare i kyrkorådet, ideell medarbetare samt körsångare.

210602 POSK 11 (2)

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Kyrkan ska vara en mötesplats för alla, en öppen och tillåtande kyrka i gemenskap.