Kandidater till kyrkofullmäktige 2018-2021

 • Vem är du?
 • Hur medverkar du i församlingslivet? (gudstjänstfirare, kyrkvärd, körsångare, internationellt ombud, kyrkoråd/församlingsråd mm mm)
 • Vad vill du bidra med som förtroendevald? (kompetens du bidrar med, frågor du vill driva eller tycker är viktiga)
1.  Lars-Gunnar Frisk
 • Pensionär. En del år som ekonom. Senaste 12 åren som undersköterska.
 • Kyrkofullmäktige, v. kyrkorådsordf. kyrkvärd, körsångare
 • Levande gudstjänster, diakonalt arbete, ideella medarbetare, sång och musik, ordnande av övriga mötesplatser
2.  Ingeborg Johnsson
 • pensionerad sjuksköterska,
 • Kyrkofullmäktige, kyrkoråd, körsångare, ideell medarbetare
 • Satsningar på barn och unga, kyrkans budskap om tro och hopp, erbjuda en oas till andliga upplevelser
3.  Ove Larsson
 • Pensionerad ekonom/revisor
 • Kyrkofullmäktige och kyrkoråd, frivilligarbetare
 • Ekonomi, diakoni
4.  Ingrid Hennersten
 • Pensionerad lärare. Arbetar fn som vikarierande SFI-lärare
 • Kyrkofullmäktige, ers. kyrkoråd, gudstjänstvärd, körsångare
 • Välkomnande församling. Särskild omtanke om nya församlingsbor
5.  Rune Janbom
 • Pensionär, kommunal tjänsteman med chefsbefattningar
 • Kyrkofullmäktige, kyrkorådsordförande under 12 år, frekvent gudstjänstbesökare
 • Kommunikation med medlemmarna, Vi är till för dem. Vad vill de med kyrkan?
6.  Lisbeth Lång Persson
 • Designer, inköpare för modehus
 • Ledamot av kyrkofullmäktige, ers. kyrkoråd och ers. fastighets- och begravningsutskott
 • Utveckla anläggningarna på kyrkogården, utformning av minneslund och planteringar i övrigt.
7.  Inghar Främberg
 • Pensionär, fd matte/kemilärare, under senare år egenföretagare
 • Kyrkofullmäktigeordf. ers. au och ledamot i kyrkoråd, intern. kommittén, föreläsnings- och musikverksamhet
 • Ekumenik, internationell verksamhet och kontakter, levande gudstjänster
8.  Lisa-Maria Bergsten
9.  Carl-Anders Wellner
10.  Ann-Marie Rynman
11.   Eva Johansson
12.  Ulla-Britt Essgren
13.  Bengt A. Klang
14.  Linnéa Lidell
15.  Annika  Jaldénius
16.  Eva Unenge
17.  Gunilla Hjällström
18.  Annika Strömberg
19.  Marjatta Vaskelainen
20. Barbro Johansson Brax
21.  Cecilia Karlsson
22. Margareta Gustafsson
23. Anita Karlsson
24. Ann-Marie Eklöw
25. Marian Lind
26. Claes Englund