Det här gick vi till val på 2017

POSK i Lerum vill att Lerums församling:
• ska ge kunskap och fördjupning i den kristna tron genom gudstjänster, bibelstudier och samtalsgrupper

• har gudstjänst och gemenskap i centrum

• ger ansvar och erbjuder ideella meningsfulla arbetsuppgifter i församlingen

• ger Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att påverka församlingens framtid

• erbjuder mötesplatser för alla åldrar

• ska fortsätta med fairtrade - försäljningen

• ska vara aktiva i Svenska kyrkans internationella arbete

• ska vara mycket mer än kaffe och smörgås.