Kandidat nr 16

Nils Erik Wikman

Hulan

Om mig

Pensionerad prost. 86 år. Har alltid varit med i kyrkans liv och arbete på församlings-, kontrakts-, stifts- och riksplan.

img_0537.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Klart Kristuscentrerat arbete i församlingen.

Demografiutvecklingen, en viktig del i all planering.

Utrymme för ideellt arbete.

Intensifierat dop- och konfirmandarbete.