Kandidat nr 3

Lennart Backlund

Kyrkoherde emeritus

Om mig

Har varit verksam i Svenska kyrkan på olika plan, församling, stiftet, sjukhuskyrka
Är väl förtrogen med kyrkans organisation men också med hur församlingararbetet skall drivas

Lennart Backlund

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Aktivt församlingsarbetet.

Sätta gudstjänsten i centrum för allt församlingsarbetet, ta ansvar för undervisning och aktivt, tillsammans med samhällets övriga aktörer, ta ett diakonalt ansvar