Kandidat nr 17

Kerstin Wikman

Hulan

Om mig

Diakon, kantor, född 1937.
Min söndagsskolelärare lärde oss barn att var och en har en uppgift i livet. Jag studerade till lärare och bibliotikarie men det var inte min livsuppgift. Jag sökte till Bräcke Diakongård och vigdes till diakon och har arbetat både i församling och på stiftnivå.
Pensionär och frivillig arbetare i Lerums församling och på RIA.

img_4743.jpg

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Församlingsgemenskap
Kyrkan är Kristi kropp, alla lemmarna behövs. Var och en har sin uppgift. Vi måste i församlingen bry oss om och stötta varandra.

Ideellt arbete
Meningsfulla arbetsuppgifter för frivilliga krafter under ansvar och förtroende.

Kyrkans internationella arbete
Medvetandegöra församlingen om sitt ansvar för människor som inte är så gynnade som vi. Stötta Fairtrade i församlingen.