fbpx

Kyrkoval 19 september 2021

Den 19 september har alla som tillhör Svenska kyrkan och är över 16 år möjlighet att rösta i kyrkovalet. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK är en nomineringsgrupp som ställer upp för val till alla nivåer inom Svenska kyrkan. Vi är den klart största obundna gruppen i kyrkovalet, och växer! I kyrkovalet kan du rösta på POSK lokalt till kyrkofullmäktige i 180 församlingar eller pastorat, och i samtliga stift till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

POSK finns till för dem som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Våra kandidater har en förankring i den lokala gudstjänst- och församlingsgemenskapen som grund för att vilja ställa upp som förtroendevalda. I årets kyrkoval har vi samlat ungefär 12% fler kandidater än inför kyrkovalet 2017.

POSK finns representerade som förtroendevalda i församlingar och på stiftsnivå i samtliga stift. Vi finns också i kyrkomötet där vi idag är den näst största gruppen, och siktar högre. Runtom i hela Svenska kyrkan finns det engagerade POSKare som hjälper till att ta ansvar. Som ordförande i kyrkoråd, som ledamöter i kyrkofullmäktige, församlingsråd, stiftsstyrelser och i kyrkostyrelsen eller som ideellt engagerade, för att bara nämna några exempel.

POSK är en stark röst för en fri kyrka – en kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. Det borde vara självklart 21 år efter relationsförändringen mellan kyrka och stat. POSK verkar för att partiernas inflytande över Svenska kyrkan ska upphöra, men välkomnar alla personer som vill engagera sig som förtroendevalda i obundna grupper.

POSK har visioner för framtidens kyrka och går till val på ett brett program kring vad vi vill uppnå i en fri kyrka. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus. En kyrka där idealitet och gudstjänstliv kan blomstra och där kyrkans organisation blir bättre, enklare och billigare.

 

Vision och program

I vårt program berättar vi vad POSK vill verka för den kommande mandatperioden.

Kortprogram

I vårt kortprogram har vi sammanfattat vårt långa program till några färre punkter.

Här finns vi

Här hittar du alla våra lokala gruppers och stiftsföreningarnas sidor där du kan läsa mer.

Svenska kyrkans valwebb

På Svenska kyrkans hemsida  går det att läsa mer om hur kyrkovalet fungerar.

Bli medlem

Vill du bli medlem i POSK?
Läs mer om hur du går tillväga här.