Byggnadsvård,
vi bygger för framtiden

Svenska kyrkan i Köpingsbygdens och Malma församlingar, underhåller, bygger om och förändrar.
Bildsvep över kyrkor, kyrkogårdar, församlingshem och lite om vad som hänt och händer…

 

Köpings kyrka juni 2017. 

Bengt Larsson POSK, ordförande i Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet sedan år 2007, har varit en nyckelperson vid renovering av kyrkans fastigheter.

S:t Olovsgården är centrum för arbetet i Köpingsbygdens Församling. Lokalerna är nästan alltid upptagna. Där förekommer omfattande barn- och ungdomsverksamhet, minnesstunder, högtider i samband med vigslar och dop, körövningar, bibelstudier, sammanträden, diakonal verksamhet etc. Kansliet på S:t Olovsgården gör tjänst för hela Köpings pastorat.

S:t Olovsgården har byggts om och renoverats för dryga 21 miljoner. Bengt Larsson, aktiv i POSK, projektansvarig.

Utöver arbetet med S:t Olovsgården har taket på komministergården lagts om, parkeringsplatserna har asfalterats, ytterligare en toalett har installerats och ett nytt pentry har byggts i Köpings kyrka. Minneslunden på kyrkogården har fått en rejäl ansiktslyftning och i anslutning till nya kyrkogården har ekonomibyggnaden byggts om och fått ny ventilation. Ett snedtak där maskiner och annan utrustning förvaras har byggts.

En plats i minneslunden i Köping, där anhöriga till bortgångna kan stanna till för att minnas och hedra den bortgångne och ställa kvar några blommor.

Mitt emot minneslunden i Köping finns ett litet fint grönområde där en askgravplats med en askgravlund anlades under år 2012.

Västra Skedvi kyrka, där de 10 stora kyrkfönstren målats om

Församlingshemmet i V. Skedvi används flitigt. Här förekommer barnverksamhet, studiecirklar, gudstjänster, särskilt under vintern då det är alldeles för kostsamt att värma upp kyrkan. Nya personalutrymmen med pentry och toalett har byggts i en ekonomibyggnad på gården

Himmeta kyrka är i bra skick men för att spara energi till uppvärmning förläggs fler sammankomster i närliggande Himmeta församlingshem

Gravkapellet med minneslund på Himmeta kyrkogård

Allt fler väljer att låta sig begravas i minneslunden. Förr fanns familjerna samlade i bygden. Då var det naturligt att begravas på hemmakyrkogården. Familjerna besökte gravarna och vårdade dem. Nu flyttar vi i större utsträckning och bosätter oss ofta långt från platserna där vi växte upp. Det innebär att vi inte har möjlighet att besöka graven så ofta. Det gör att fler väljer kremering och begravning i minneslunden

Odensvi kyrka har genomgått stora renoveringar. Nytt tak, ny dränering och en mer ekonomisk uppvärmning av ekonomibyggnaden är arbeten som genomförts

Dybecksgården, kombinerat kyrkans församlingshem och bygdegård, har renoverats och handikappanpassat, bl.a. med hiss till överplan.

Rickard Dybecks byst på Dybecksgården.

Bro kyrka sätts på sparlåga under vinterhalvåret. Det mesta av verksamheten i Bro sker i intilliggande församlingshem

Brukskyrkan i Kolsva, entrén till pastorsexpeditionen och församlingshemmet

Malma kyrka

I Malma Församling finns 5 kyrkor, Kolsva, Malma, V. Skedvi, Bro och Himmeta. Kyrkogården i Malma är även Kolsvas begravningsplats. I Malma har ekonomibyggnaden renoverats upp. Utan Bengt hade vi inte kunnat genomföra så mycket på så kort tid säger Jonas Käck, ansvarig för kyrkans ekonomi.

Jonas Käck poängterar att det är dålig ekonomi att låta fastighetsbeståndet förfalla. Vi hade en underhållsskuld på drygt 40 miljoner, som vi nu håller på att beta av och vi är tacksamma för att Bengt ställer upp.

SparaSparaSparaSpara

SparaSpara