Hör av dig!

Hitta din lokalgrupp 
Om du söker kontakt med en lokal POSK-grupp på din ort så finner du våra lokalgrupper och stiftsföreningar under menyvalet ”Här finns vi” upptill på sidan. Eller klicka på menyvalet ”Lokala sidor”.

Starta en ny grupp! 
POSK hjälper gärna till om du vill starta en ny obunden grupp i en församling/pastorat där vi inte finns ännu. Vi ger även ut ett Startpaket som stöd för dem som vill starta nya grupper. Hör av dig till informatören via e-post eller telefon (nedan).

Bli POSK-medlem
Medlem i POSK blir du genom att gå med i den lokala POSK-gruppen.
Om det inte finns någon lokal POSK-grupp kan du bli direktansluten medlem i stiftsföreningen i det stift där du bor.

Frågor om POSK?
Vi svarar gärna på frågor om POSK och vad vi står för.
Nedan hittar du telefonnummer och e-postadress till våra informatörer som kan hjälpa dig med dina frågor. Välkommen att ta kontakt med oss!

Kontaktuppgifter

E-postadress

info@posk.se

Telefon

070-400 06 54 • Linda Cigéhn, informatör. Linda är stationerad i Solna.
070-471 07 40 • Lars-Gunnar Frisk, informatör. Lars-Gunnar är stationerad i Umeå.

Postadress

Om du vill skicka vanlig post kan det göras till:
POSK, c/o Lars-Gunnar Frisk
Sofiehemsvägen 16
907 38 Umeå

Du kan också ta kontakt med styrelsens ledamöter som presenteras här.