fbpx

Lennart Lundberg

Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen demokratisk folkkyrka, som ser och tar tillvara alla sina många medlemmar. För att göra det krävs en bred verksamhet som har både djup och bredd i gudstjänster och musik i olika former.