Stiftsfullmäktige i Karlstads stift, kandidat nr 25
Kyrkomötet, Karlstads stifts valkrets, kandidat nr 7

Ulf Sandén

Pastor emeritus, 70+, Norrstrands församling Karlstad pastorat

Om mig

Pensionerad Missionspastor med fokus på ekumenik. Är ledamot i Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige, Globala gruppen Kd stift, Internat. Gruppen Kd pastorat. Positiv och glad. Musik körsång och veckomässa är viktigt för mig. Vill arbeta för en öppen kyrka som är tillåtande och som bejakar allas lika värde.

6D2F7CFA-0A38-420B-A5E2-1C6EFC8184B8

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Närvaro

Kyrkan skall vara närvarande i människors liv både i glädje och sorg. Ta ansvar när ansvarstagande saknas och bära där kraft saknas. Fokusera på livet och glädjen, gemenskap och delaktighet.