Stiftsfullmäktige i Karlstads stift, kandidat nr 2
Kyrkomötet, Karlstads stifts valkrets, kandidat nr 1

Niklas Grahn

Karlstad

Om mig

Jag är 48 år och arbetar som präst i Karlstad. Tidigare har jag varit präst i Arvika och Säffle samt stiftsadjunkt för ungdomsfrågor. Under två mandatperioder har jag representerat POSK i Kyrkomötet och under en mandatperiod har jag varit ledamot av Stiftsfullmäktige och Stiftsstyrelse.

dsc_0284_niklas

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill arbeta för en kyrka som är relevant för människor i vår tid

Kyrkans undervisning

Kyrkans undervisning för alla åldrar; barn, ungdomar och vuxna är centralt. Den behöver utvecklas för att ge fler kunskap om kyrkan och kristen tro i en tid då många saknar denna kunskap.

Diakoni

Jag vill arbeta för att kyrkan står upp för att värna människovärdet över allt där detta kränks. Församlingarnas omfattande arbete bland socialt utsatta grupper ska fortsätta och utvecklas.

Gudstjänst

Det behövs fler gudstjänstformer som förmår tolka människors liv. Ritualisera mera! Kyrkans roll som kulturbärare med bl.a. kyrkomusik och körer ska fortsätta.

Organisation

Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan fortsätter att finnas i hela landet såväl i landsbygd, tätort och stad. Kyrkans byråkrati och överbyggnad behöver minska och församlingarnas mandat öka.