Stiftsfullmäktige i Karlstads stift, kandidat nr 3
Kyrkomötet, Karlstads stifts valkrets, kandidat nr 3

Kim Sanfridsson

Arvika

Om mig

Jag arbetar som präst i Arvika pastorat sen 2017 med ansvar för Arvika östra församling. Har varit aktiv i Svenska Kyrkans Unga sen tonårstiden. Pappa till två döttrar 7 och 12 år gamla. Foto, media och teknik är några av mina fritidsintressen.

IMG-7905

Det här vill jag verka för inom kyrkan

1. Finns Svenska kyrkan kvar i framtiden?
– Kyrkan är du och jag, och inte byggnaden som debatten ofta handlar om. Där vi döpta finns där hittar vi också kyrkan. Svenska kyrkan i Karlstads stift behöver prioritera det som utgör stenarna i vår kyrka – människorna. Genom att prioritera utbildning och verksamhet som syftar till att stärka våra medlemmar i att vara kyrka i sina lokala sammanhang så kommer kyrkan också att växa i framtiden. Där du är, är kyrkan närvarande!
2. Vad är viktigt att satsa på i Svenska kyrkan?
– Svenska kyrkans styrka är att vi finns i samhället och är förankrade i människors liv och verklighet. Det vill vi värna och utveckla genom att prioritera verksamhet och satsningar som leder till ökad samverkan med andra organisationer och aktörer i samhället samt uppmuntra ideella och anställda i Svenska kyrkan att vara en röst för de svaga i samhället och inte väja för de samhällsproblem vi möter varje dag i vårt stift. För tillsammans verkar vi kristna i våra gemenskaper för Guds rikes utbredning och skapelsen återupprättelse oavsett om vi är ideella, anställda, vigda, förtroendevalda eller kyrkobesökare.
Som medlem i Svenska kyrkan vill jag kunna känna en stolthet över den verksamhet vi gör, oavsett om det handlar om barnkören i församlingshemmet eller förvaltningen av våra skogar och värdepapper. Därför önskar jag att Karlstads stift ska sträva efter en etisk och ekonomisk hållbar förvaltning av våra skogar och ekonomiska tillgångar. Och att skogsbruket bedrivs enligt vedertagen kunskap och erfarenhet. Eftersom de i slutänden ger resurser till våra församlingar så att vi kan ha präster anställda eller utveckla verksamheten för våra församlingsbor. Jag är övertygad om att det här är en verksamhet som kan bli bättre, precis som allt annat som vi som kyrka gör.