Stiftsfullmäktige i Karlstads stift, kandidat nr 15
Kyrkomötet, Karlstads stifts valkrets, kandidat nr 12

Carl Mackenrott

Läkare. 54 år. Arvika Pastorat.

Om mig

Pappa. Make. Läkare. Förtroendevald medarbetare i Svenska kyrkan. Värjfäktare.

Carl Mackenrott

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag=Förtroendevald Medarbetare

Tillsammans med anställda respektive ideella medarbetare, skapar vi framtidens Svenska Kyrka. En Kyrka med tydlig förankring i sitt grundbudskap.

Bekämpa sekularisering

Såväl yttre som inre sekularisering, har ingen plats i den Kyrka för vilken jag verkar.

Partipolitik i Svenska Kyrkan

Att sprida Jesu Kristi budskap, är inte politik.

Levande starka församlingar

Församlingarnas arbete utgör grunden i vår verksamhet. Församlingarna skall därför stärkas och bevaras så långt det går. Om sammanslagningar ändå måste till, skall detta iniativ komma från församlingen i fråga.  Ett ”klimat” för sådan insikt kräver arbete. Ett arbete vi bäst gör tillsammans.

Ekonomi

Tillsammans måste vi fatta kloka beslut utifrån en bister ekonomisk utveckling. Anpassa ”kostymen”efter önskad verksamhet. Gäller inte minst fastigheter. Men med samtidig beredskap för framtida behov av expansion.

Framtiden

I en osäker och hotfull världsutveckling, kommer Svenska Kyrkans relevans att öka.

”Tapp” av medlemmar är en fortsatt naturlig följd efter skiljandet mellan kyrka och stat 2000. Den är inget att förvånas eller frukta över, utan följer sitt förlopp med utplaning; likt det sätt som sker efter avslut av all form av obligatorisk anslutning.

Slå därför bort ängsligheten!

Svenska Kyrkan behövs. Kanske snart mer än någonsin.