Kandidat nr 6

Boel Elow Henckel

Karlstad

Om mig

Jag bor i Karlstad och är aktiv i Domkyrkoförsamlingen med olika förtroendeuppdrag där och i stiftet. Är vice ordförande i församlingsrådet. Jag har varit aktiv i olika frivilliga grupper som ”Ungdomsbussen” och i det internationella arbetet. Är kyrkvärd sedan många år tillbaka vilket är för mig mycket lärorikt och inspirerande! Kyrkan sociala arbetet ser jag som mycket viktigt och det bidrar också till att samhället i övrigt får ökad respekt för vad kyrkan vill och gör.

Boel Elow Henkel

Det här vill jag verka för inom kyrkan

Jag vill arbeta för en fri, öppen kyrkan som med stark identitet och integritet står för sitt budskap Älska din nästa! samt för ett gudstjänstliv med bredd och olika uttryckssätt som ger möjlighet för fler människor att tolka och utveckla kristen tro. Det diakonala arbetet bör få ökat stöd och församlingsråden bör få ökade befogenheter.